Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokken

rechtenbetrokkenen_JanDesign

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draait om bescherming van persoonsgegevens. Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heet de ‘betrokkene’. De AVG geeft betrokkenen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen wanneer het gaat om de verwerking van hun gegevens. Hieronder een overzicht van de rechten van betrokkenen.

Table of Contents

Het recht op inzage

Het recht op inzage is het recht van betrokkenen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt worden in te zien.

Het recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid is het recht om ‘vergeten’ te worden. De organisatie moet dan persoonsgegevens wissen op verzoek van de betrokkene. Er zijn situaties denkbaar waarin dit recht niet geldt, bijvoorbeeld als de organisatie de gegevens verwerkt omdat er een wettelijke verplichting is

Het recht op rectificatie

Mensen hebben het recht om persoonsgegevens die een organisatie van hen verwerkt te wijzigen en aan te vullen, zodat deze correct worden verwerkt.

Het recht op dataportabiliteit

Dit betekent het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Is jouw bedrijf al AVG-proof?

Wij bij J@nDesign helpen ondernemers met tools, documenten, coaching en begeleiding zodat wordt voldaan aan de AVG, en u als ondernemer je bezig kunt houden met je eigen kwaliteiten. Namelijk: Ondernemen. En dit eenvoudig en betaalbaar.

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking geeft de betrokkene het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten

De AVG geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Sommige organisaties nemen namelijk besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Bijvoorbeeld bij de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of bij verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Het recht van bezwaar

Mensen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit recht is van bezwaar is van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketing doeleinden. Ook kan iemand om bijzondere persoonlijke redenen gebruik willen maken van dit recht.

Het recht op informatie

Een betrokkene heeft recht op heldere informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: welke persoonsgegevens verwerkt de organisatie en waarom? Organisaties geven deze informatie meestal via een privacyreglement op hun website.

Hulp nodig bij het inrichten van Privacy?

Wij bij J@nDesign helpen ondernemers met tools, documenten, coaching en begeleiding zodat wordt voldaan aan de AVG, en u als ondernemer je bezig kunt houden met je eigen kwaliteiten. Namelijk: Ondernemen. En dit eenvoudig en betaalbaar.