Boetes

Boetes en andere sancties

boetes_AVG
boetes_AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, het verwerkingsverbod, de berisping en de waarschuwing. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle boetes en andere sancties die de AP in 2018, 2019 en 2020 heeft opgelegd.

Boete

De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Deze bevoegdheid heeft de AP sinds 25 mei 2018, de datum dat de AVG van toepassing werd.