Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Hoe bepaal ik de bewaartermijn van persoonsgegevens?

avg_bewaartermijnen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het uitgangspunt is dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is hangt af van de situatie. Vandaar dat u zelf moet vaststellen wat in uw situatie passend is.

Er is helaas geen formule voor het vaststellen van bewaartermijnen. Wel kan het antwoord op de volgende vragen u helpen:

  • Zijn er wettelijke termijnen waar u zich aan moet houden? Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving of de Archiefwet. En als er nog een juridische procedure loopt moet u de persoonsgegevens ook bewaren.
  • Hoe lang heeft u de gegevens nodig voor het doel waarvoor u ze verwerkt? Kijk hierbij ook naar uw bedrijfsbeleid. Zo kunt u bepaalde gegevens bijvoorbeeld nog nodig hebben voor de controle op openstaande facturen.
  • Het uitgangspunt van de wet is dat u persoonsgegevens zo kort mogelijk bewaart. Kunt u de termijn nog aanscherpen?
Tip: bent u aangesloten bij een branchevereniging? Dan heeft deze wellicht meer informatie over welke bewaartermijnen gebruikelijk zijn in uw sector. Dit staat dan bijvoorbeeld in een gedragscode..
Jan Vermeulen
Eigenaar

Klachten over bewaartermijnen

Mensen kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij vinden dat u hun persoonsgegevens onnodig lang bewaart.

Privacybeleid

Leg de bewaartermijnen en de onderbouwing daarom vast. Bijvoorbeeld in uw privacybeleid. Dan kunt u zich verantwoorden wanneer de AP daar om vraagt.

De AP beoordeelt onder andere of uw onderbouwing redelijk is. En of u de bewaartermijn inderdaad zo kort mogelijk houdt gelet op het doel van de verwerking.

Periodieke controle

Controleer periodiek de persoonsgegevens die u verwerkt. Wis of anonimiseer die persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken. Of eerder als u ze niet meer nodig heeft.

Controleer periodiek de persoonsgegevens

J@nDesign kan u helpen bij de controles op het periodiek verwerken van de persoonsgegevens. Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij helpen u graag.